Et aga tundub, et intransitiivsete kehaliste aistingute puhul peaks olema ühtne seletus, siis tundub, et see seletus ei saa olla ammendav. Saadaval apteekides Valu mitmed vormid Valu on ebameeldiv tunne ja emotsionaalne kogemus. Nad ei koosne mõistest diskreetsetest representatsioonidest nagu mõtted.

Kuna valutunne võib erinevatel aegadel erinevatel viisidel varieeruda, siis on seda keeruline mõõta. Valu ütleb kehale, et kõik ei ole korras. Vaatamata sellele, kas valu põhjuseks on halb kehahoiak, kuum ese või peavalu, üritame leida valu leevendamise viise, näiteks kehahoiakut muuta. Kui võimalik, on soovitatav valu ennetada. Erinevad kehalised harjutused tugevdavad ja ka lõõgastavad lihaseid ning seeläbi ennetavad ja vähendavad valu.

Artriidi kasiravi maja

Näiteks aitab peavalu korral tihtipeale kaela- ja õlalihaste venitamine. Äge valu, nagu peavalu, kaob tavaliselt ise, kuid vajadusel võib seda ravida apteegis müüdavate valuvaigistitega. Pikaajalist valu on raskem ravida ning selle raviplaan tuleb igaühele personaalselt koostada, võttes arvesse tekkepõhjust ja valu mehhanismi.

Mitmed erinevad valuvaigistid Valuvaigistid võib jaotada mittesteroidseteks põletikuvastasteks ravimiteks ja analgeetikumideks. Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid on muuhulgas ka ibuprofeenatsetüülsalitsüülhape ja ketoprofeen.

Operatsiooniga seotud valu ravi (PJ-R/13.1-2016)

Paratsetamool on analgeetikum. Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid vähendavad põletikku, vaigistavad valu ja alandavad palavikku. Valuteatega omistatakse endale elamus, mille intentsionaalne sisu on, et teataja teatud kehapiirkond on teatud laadi seisundis. Rääkimisviis moonutab teate sisu tehes selle ähmaseks ja segasekspaigutades valu enese kehaosasse, kuigi valu tegelikult on vaimus.

Et valul on intentsionaalne sisu, võib valu olla ka vale, st valesti representeerida vastaval kehaosal ei pruugi midagi viga olla.

Tahendab osteokondroosi a

Omistusi on siin kaks: elamuse omistamine ja koekahjustuse omistamine. Valuteade omistab ainult esimese; koekahjustuse omistab valu ise. Sellepärast ei tekitagi valuteade mulle sidumust koekahjustuse kohta.

Illusoorsed ja hallutsinatoorsed valud on ehtsad valud. Niisugune Armstrongilt ja Pitcherilt pärinev valu asukoha käsitus on olnud väga mõjukas; arusaam, et valu asukoht on valuga representeeritud koekahjustuse intentsionaalne asukoht, paistab praegu olevat valdav. Valu valu leevendamine Valu kogu vaimuvälise reaalsuse kaudset taju vahendab meelteandmete otsene taju ning meelteandmed on vaimuväliste objektidega teatud süstemaatilistes suhetes, mistõttu nad on kontingentselt neid representeerima hakanud, siis on täiesti võimalik ka valu meelteandmeid representeerivateks pidada, st otsene teadlikkus valu meeleandmetest võiks konstitueerida nende koekahjustuste kaudse taju, mis neid meelteandmeid tavaliselt Valu valu leevendamine Valu põhjustavad.

Kaudse realismi pooldajad pole seda teed läinud tõenäoliselt sellepärast, et terve mõistus ei toeta valu tajuteooriat. Nad saavad öelda, et me oleme otseselt ja vahetult teadlikud valust kui mentaalsest objektist või kvaliteedist, sõltumata sellest, kas valu representeerib või signaliseerib koekahjustust. Valu mõiste käib nende järgi otseselt elamuse või elamuse sisemise otsese objekt kohta, ja see on terve mõistusega piisavalt kooskõlas. Pealegi tuleks tajuteooriat omaks võtes seletada, miks valul ja välistajul on erinev mõisteline fookus, kui mõlemad on tajulised.

Peaaegu kõik valu tajuteooriate pooldajad pooldavad otsest realismi. Aga siis tekib küsimus, millist objekti, seisundit või sündmust valu puhul tajutakse. Kui see on koekahjustus, mida siis kujutavad endast elamused? Sellist elamuste analüüsi nimetatakse adverbialismikssest öeldakse, et punase objekti tajumise korral tajutakse punaselt. Valuelamus on siis teatud viis, kuidas koekahjustust tajutakse.

Sellist adverbialismi saab ühitada elamuseintentsionalismi või -representatsionalismiga. Adverbialist peab aistimise või tajumise viiside eristamiseks neid kuidagi iseloomustama, ja selleks on loomulik viidata tavalistele tingimustele, milles need tekivad.

Keskmise sorme reumatoidartriit

Nii et oleks mõistlik väita, et need tajud representeerivad neid tingimusi. Adverbialismil on tehnilisi raskusi, eriti kui jutt on liitelamustest, näiteks kolm eri kvaliteediga valu eri kohtades.

PEREARST SELGITAB, kuidas mõõta ja leevendada valu ning millal tuleb kiiresti abi kutsuda

Peale selle, kuigi adverbialism saab lahti salapärastest meelteandmetest või muudest vaimsetest objektidest, tekitab see võib-olla omadusdualismimille järgi otseselt teadvustatakse mittefüüsilisi fenomenoloogilisi omadusi. Üks vastuväiteid otsese taju teooriatele tuleb intuitsioonist, et tajuelamuse fenomeniline rikkus ei ole taandatav vaimuvälisele maailmale. See vastuväide on eriti kohane, kui püütakse Armstrongi ja Pitcheri kombel taju seletada uskumuste või uskumustetaoliste tunnetusseisundite omandamise kaudu; otsese realismi varajased pooldajad ei pidanud elamusi olulisteks või isegi eitasid nende olemasolu, kartes, et muidu tuleb ikkagi rääkida meelteandmetest või kvaalidest.

Need teooriad säilitavad otsese realismi põhiintuitsiooni ja naturalistliku motivatsiooni, kuid möönavad elamuste fenomenoloogilist rikkust. Elamuse kogu fenomenilise kvalitatiivse sisu konstitueerib jäägitult selle representatsiooniline sisu, nii et tegu on reduktsionismiga.

Liideste poletikuvastane ravi

Ka kaudne realism oli representatsionistlik: otseselt kogetavad kvaalid representeerivad kontingentselt avalike objektide objektiivseid meelelisi omadusi kas sarnasuse tõttu või regulaarse põhjusliku seose tõttu või mõlema tõttu. Aga reduktsionistlik otsese realismi pooldaja eitab vaimu- või elamusesiseseid fenomenilisi objekte või kvaliteete, mida saab introspektsiooni teel otseselt teadvustada: otsene realism lähtub intuitsioonist, et elamused on läbipaistvad, esitades maailma otseselt ja vahetult.

  1. Hondroksiidi liigeste geel
  2. Tugeva ja pikemat aega kestnud valuga inimene vajab tõenäoliselt regulaarset valuravi, et ta saaks elada igapäevaelu ja võimalikult paremini magada.
  3. Suukaudne ravim on sama tõhus kui süstitav ravim ning selle manustamisega ei kaasne valu ning süstimisest tingitud tüsistusi nagu näiteks verevalum, süstekoha põletik.
  4. Operatsiooniga seotud valu ravi - Ravijuhend
  5. Valu valu peopesas
  6. Iseenda valutustamine - Ibumax

Kvaalid tuleb taandada tajuseisundite representatsioonilisele sisule. Seda vaadet nimetatakse ka tugevaks representatsionalismiks või representatsionismiks Ned Blocket eristada seda representatiivsest realismist.

Tugeva representatsionalismi pooldajad on tavaliselt naturalistid või füsikalistid.

Valu – Vikipeedia

Sellepärast on neil tavaliselt naturalistlikud teooriad selle kohta, kuidas need füüsilised seisundid omandavad representatsioonilise sisu. Valuelamuste iseloom tuleb täielikult nende representatsioonilisest sisust. Nad representeerivad mitmesuguseid kudede häireid analoogselt sellega, kuidas nägemissüsteem representeerib värvusi.

Kui värvused on vähemalt osalt pindade objektiivsed jooned, siis nägemiselamused ei representeeri värvusi kui niisuguseid, nii et me ei kontseptualiseeri värvusi nägemispresentatsioonide põhjal peegeldusspektritena.

Sellepärast ei ole valu representatsiooniteooriatele vastuväiteks, et valuelamused ei representeeri koekahjustust kui niisugust. Mõnikord öeldakse, et tajuelamused representeerivad mittemõisteliselt, ja seda võrdsustatakse sageli analoogsisuga. Nad ei koosne mõistest diskreetsetest representatsioonidest nagu mõtted. Igal aistingumodaalsusel on oma detekteeritavad omadused. Nii on ka valuelamustega. Siiski on mõistlik väita, et valuelamuste kvalitatiivsed erinevused tulevad sellest, et nad representeerivad erinevaid kehaseisundeid.

Valu asukoht on koht, mille koekahjustust valuelamused representeerivad. Valu tajuteooria pooldaja loomulik seletus võiks olla, et koekahjustuse aistimisel on tugev negatiivne afektiivne kvaliteet, mis tõmbab tähelepanu endale. Valu on sama ebameeldiv ka siis, kui ta Valu valu leevendamine Valu representeeri õigesti.

Aga see seletus ei tööta teiste intransitiivsete kehaliste aistingute korral. Ja ka maitse- ja lõhnaelamustel on afektiivne aspekt, aga vastavad aistimisaktid on suuresti läbipaistvad: magusa ja kibeda mõiste käivad esmajoones välisobjektide kohta.

Valu tajuteooria pooldaja võib siiski väita, et olgu teiste kehaliste aistingutega kuidas tahes, vähemalt valu puhul on asi selles.

Shot by Marek Metslaid Ravimitel on toimeaeg Kõige olulisem on ravimite võtmisel järgida arsti ettekirjutust ja teada ravitoime tsüklit. Osa ravimeid toimib 6, teised 8, mõned 12 ja 24 tundi. Kõik ravimid on erinevad ja ka toimivad erinevalt. Häirivad kõrvaltoimed on enamjaolt kõhukinnisus ja kõhulahtisus, mõnikord ka pearinglus. Selgitame, et tugevatel valuvaigistitel ongi selline kõrvaltoime.

Soovitame tarvitada linaseemneid, pidada dieeti, süüa punast peeti ja musta ploomi ning palju juua ja võimalusel liikuda. Selgitame, et ravikuur on tõsine ettevõtmine, kus paljud asjad on üksteisega seotud. Näiteks on patsiendil suur ülekaal ja tema probleemid seedimine, uni jm on seotud vähese liikumisega.

Ravida tuleb nii, et valu ennetada

Kui ravida valu, on võimalus liikuda ja kui liigutakse, on ka valu vähem. Tihtipeale on meie roll patsiendi mõtlemist ümber suunata. Ja muidugi on tõsi, et tihtipeale haige inimene ei mäleta arsti kabinetis antud juhiseid ja soovitusi. Sageli tuleneb see erutusseisundist. Kui haigel on kaasas lähedane, kes aitab kirja panna, rohtu võtta, on olukord lihtsam.

Ravi on tõsine asi. Kui patsiendil pole sugulasi, kaasame võimalusel sotsiaaltöötaja. Selgitame, kuidas patsient võib end tunda, millised olukorrad võivad tekkida, millistel puhkudel pöörduda perearsti või vältimatu abi poole. Raviskeemi jälgimine tähendab seda, et ravi tuleb teha täpselt arsti ütluse järgi.

Mineraalveeliigendite tootlemine

Ravimit on vaja raviskeemi järgi võtta selleks, et valu ennetada ja vältida tugeva valu tekkimist. Ravimit tuleb võtta korrapäraselt. Ravimitel on kõrvaltoimed. Aga ka kõrvaltoimete leevendamiseks on võimalusi. Valu kannatamisel tekib palju veresuhkrut, tuju langeb, olukord tekitab probleeme patsiendile ja tema lähedastele. Igapäevaelu on häiritud.

Pea liige

Tugev valu ei lase uinuda ja organism ei saa koguda piisavalt jõudu haigusega võitlemiseks. Ravi läbitegemist ei tohi karta.