Südamepuudulikkuse ravi vt viiakse läbi südameglükosiidide, diureetikumide, väikeste nitroglütseriini annustega, mõnikord kombinatsioonis isadriini isoproterenool või dopamiiniga, vastavalt näidustustele kasutatakse kunstlikku hingamist vt Kunstlik hingamine , väljahingamise lõpus positiivse rõhuga. Dialektilist argumenteerimisoskust soodustas väikeste linnriikide demokraatlik poliitiline elu. Kõige tõsisem komplikatsioon on nevroli ilmumine või süvenemine operatsioonijärgsel perioodil.

Kõiki uuringu käigus tuvastatud nakatunuid küsitletakse regulaarselt, et jälgida haiguse kulgu. Uuringus osalemine on valimisse sattunud inimeste jaoks vabatahtlik. Uuringus saavad osaleda nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad isikud.

Selleks tõlgitakse küsimustikud ja infolehed vene keelde. Uuringu ettevalmistamise ja läbiviimisega on seotud Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadlaste kogu, kuhu kuuluvad eksperdid TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist, genoomika instituudist, arvutiteaduse instituudist, matemaatika ja statistika instituudist ning Johan Skytte poliitikauuringute instituudist. Seireuuringu maksumus on 1,8 miljonit eurot.

Teiseks toetasid valitsuse liikmed seroepidemioloogilise uuringu KoroSero-EST testuuringut Saaremaal ja Õismäel maksumusega eurot. Uuringu eesmärk on määrata kui suur hulk inimesi on koroonaviirusega kokku puutunud. Seevastu arvude tõde, mida tunnetab puhas mõistus, on absoluutne. Siit tulenes ka vastumeelsus Herakleitose muutumise ideele. Zenonilt on tuntud tema neli apooriat, mille eesmärgiks oli tõestada liikumise Venia ja uhine ravi.

Elea koolkonna juhtideeks oli kõige oleva ühtsus, muutumatus ja saamise mitteolemine. Olgu märgitud, et 5. Nende lahendamiseks konstrueeriti mitmesuguseid mehaanilisi abivahendeid. Platoni ja eriti tema järelkäijate käsitluses lisandus sellele suunale veel enam müstika varjundeid.

Hiline platonism segunes varase kristlusega ja oli viimasele intellektuaalseks aluseks. Teine arengusuund andis atomistika näol Pythagorase arvuõpetusele materiaalse sisu Leukippos, Demokritos, Epikuros. Antiikatomistika Leukippos 5. I pool e. Ka atomistika aluseks on algmateeria, ent asjade paljusust ei seletata mitte nende koostise, vaid lihtsaimate osakeste kuju erinevusega.

Week 9, continued

See oletus tõi atomistikasse sümmeetria elemendid, sest konkreetsete asjade mitmesuguste omaduste erinevust saab seletada osakeste järjestuse ja paigutusega. Demokritos u. Selle järgi eristatakse Empedoklese käsitluses maataolisi, veetaolisi, õhutaolisi ja tuletaolisi aineid, mis on reastatud osakeste vähenemise järjekorras. Need omadused pole mitte agregaatoleku ilmingud, vaid vastava algtüübi universaalsed karakteristikud.

Füüsika ajalugu

See viis aga agregaatolekute muutuste seletamisel kunstlike konstruktsioonideni: vee jäätumisel tõrjutakse välja teatud hulk kerakujulisi osakesi ja jää moodustavad peamiselt kolmnurksed või teravnurksed osakesed lumehelbed. Heron vt. Antiik-atomistikale on iseloomulik osakestevaheliste jõudude eitamine.

Seetõttu püüti adhesiooni seostada osakeste karedusega või koguni konksukeste olemasoluga.

e-õpik : Füüsika ajalugu

Põhiliseks aatomitevahelise mõju mehhanismiks peeti nende põrkeid. Võib märgata mõningat järjekindlusetust: eitati küll osakestevahelist tõmbejõudu, kuid ometi tunnustati printsiipi, mille kohaselt sarnased püüdlevad sarnaste poole.

  • SUUR RAVI ENTSÜKLOPEEDIA - Stroke April
  • Puhastusriie regenereerimismeetodid
  • Carotis interna läbimõõt on mm ja see on hariliku unearteri haru.
  • Sustavi turse ilma valuta
  • Valu koik liigesed

Epikuros omistas aatomitele veel kaalu, tiheduse jäikuse ja sisemise võime kalduda kõrvale sirgjoonelisest liikumisest.

Tolle sisemise vabaduse tagajärjel aatomid põrkuvad ja tekitavad keerisetaolisi liikumisi, mis lõpmatu ruumi eri kohtades kujundavad lõpmatu hulga maailmu, mis on üksteisest lahutatud tühja ruumiga.

Aatomite vabadus on aluseks ka inimese tahtevabadusele. Platoni ja Aristotelese ajastu Eelkäijad Kui esialgu oli termin sofist hilisema filosoofi sünonüümiks, siis alates 5. Nad õpetasid praktilisi oskusi, eeskätt kõne- ja vaidluskunsti.

Demokraatlikus Kreekas oli sellise õpetuse järele suur nõudmine. Sofistid ei moodustanud ühesuguse maailmavaatega koolkonda. Nad olid kahtlejad ja arvustajad, kes suhtusid kriitiliselt tol ajal valitsenud filosoofilistesse õpetustesse ning religiooni ja moraali alal kehtinud seisukohtadesse.

Aja jooksul kriitiline skeptitsism süvenes ja hakati kahtlema juba üldkehtivate tõdede olemasolus.

Venia ja uhine ravi

Nii väitis Protagoras u. Mõjutamine ei tarvitse olla alati sama, vaid sõltudes konkreetsetest tingimustest, võib väga hästi olla ka erinev. Ühte võib tajutav objekt mõjutada nii, et kutsub esile näiteks valge aistingu, teisel võib see aga tekitada musta aistingu. Paljud Venia ja uhine ravi olid tugevad vaidlejad-dialektikud, kes tundsid mõnu oma võimete demonstreerimisest sel teel, et suutsid kaitsta paradoksaalseid väiteid.

Hilisemad sofistid läksid veelgi kaugemale: kui on õige, et pole üldkehtivat tõde, kas on siis olemas üldkehtivaid seadusi? Kui igaühele on tõde see, mis talle tõena näib, siis peab ka igaühele olema hea see, mis talle heana näib. Nii asusid nad näitama, kuidas Vaadake liigeste poletiku tõde valeks ja valet omakorda tõeks, või head halvaks ja halba heaks, nii kuidas oli kasulik.

Sellist sihilikku väärade ja petlike järelduste, loogiliste lõksude ja püünisjärelduste kasutamist on nende järgi hakatud nimetama sofistikaks. Sofistide õpetuse vastu astus välja Sokrates u. Ka tema kogus Ateena avalikes kohtades enda ümber õpilasi, võtmata aga nendelt tasu. Tema õpetusest teame vaid ta järelkäijate kirjapanekute järgi. Erinevalt senistest filosoofidest, kes olid juurelnud ainult füüsilise, välise maailma üle, pidas Sokrates vajalikuks juurelda inimese, tema vaimu ja elu mõtte üle, õppida kahtlema oma kallites veendumustes, dogmades ja aksioomides.

Tarkuse aluseks on teadmine, et midagi ei teata. Ta ei pakkunud teistele valmis teadmisi, vaid püüdis dialoogi kaudu äratada huvi ja armastust tarkuse ja tõe vastu. Osava vaidlejana juhtis ta suunavate küsimuste abil dialoogi nii, et vastaskõneleja ise jõudis õigete tulemusteni Sokratese meetod. Vastandina sofistidele pidas Sokrates tõde siiski absoluutseks, mitte relatiivseks. Pärast Sokratese surma reisis ta Lõuna-Itaalias, Küreenes, Egiptuses ja Sitsiilias, kus tal tekkis sidemeid pütagoorlastega.

Umbes aastal e. Akadeemia liikmed tasusid igal kuul osamaksu, loengud ja dispuudid toimusid kindla kava järgi. Akadeemia sulges Ida-Rooma keiser Justinianus aastal m. Selle akadeemia järglaseks pidas end Firenzesse rajatud Platoni Akadeemia. Heerosed olid teatavasti kreeka müütide kangelased, kes ei kuulunud jumalate hulka või kellel ainult üks vanematest oli jumal Achilleus, Herakles. Platon oli nii filosoof kui ka poeet, oma arutlused esitas ta dialoogi vormis.

Neid on ta ligi 50 aasta jooksul kirjutanud väga palju, säilinud on üle 30 dialoogi. Theaitetos oli Platoni õpilane, kes arendas irratsionaalarvude geomeetrilist käsitlust, Timaios oli pütagoorlane.

Oma ideedeõpetusega rajas Platon objektiivse idealismi alused. Ühelt poolt on olemas vaimse algega tõelise tegelikkuse ehk ideede maailm, mille on projekteerinud jumalik mõistus, ning teiselt poolt näilikkuse, tekkivate, muutuvate ja kaduvate esemete vaadeldav maailm. Algkujuline olemus ehk idee eksisteerib tõelisuses enne kõiki materiaalseid asju.

Ideed on kõigi kehaliste objektide püsivad algkujud, kuid ka nende põhjused ja eesmärgid. Ideede maailma täiuslikkuseni ei küüni Kuunarnuki liigeste luumurde ravi tegelikkus iialgi, kuid igas materiaalses asjas on osaliselt ja ajutiselt olemas idee ning samal ajal ka olematus ja teisitiolemine.

Seetõttu on materiaalne maailm pideva tekkimise ja hävimise seisundis, olemise ja olematuse ebapüsivas olekus. Ideid jaotas Platon kolme kategooriasse: 1 väärtusi sisaldavad ideed nt. Headus on kõige olemasoleva absoluutne alus, headuse Venia ja uhine ravi on kõige kõrgem ja sellele on allutatud kõik teised ideed. Puhaste ideede maailma kohta võib teha tõeseid otsustusi mõistuslike argumentide ja loogiliste arutluste abil.

Materiaalse maailma kohta saab teha otsustusi vaid olemuslikult ebakindlate meeleliste kogemuste abil, seetõttu on need ainult tõenäolised. Ka materiaalne maailm on jumaliku looja, demiurgi looming. Demiurg vormib kujutust mateeriast kõigepealt matemaatiliselt määratud ehk platoonilised kehad korrapärased hulktahukad. Neile alluvad ürgelemendid: maa, vesi, õhk ja tuli.

Erinevalt Demokritosest käsitles Platon elemente mitte kui Venia ja uhine ravi alalist vormi, vaid pigem nagu nelja struktuurset olekut.

SUUR RAVI ENTSÜKLOPEEDIA

Kõik mittesulavad tahked ained olid tema järgi maa tüüpi, kõik sulavad või lahustuvad ained vee tüüpi, aurud ja gaasid olid õhu tüüpi, kuid süttivad aurud tule tüüpi. Vee, õhu ja tule tüüpi ained võivad üksteiseks üle minna, seetõttu seostas ta neid elemente hulktahukatega, mille tahkudeks on võrdkülgsed kolmnurgad.

Arvestades elementide liikuvust, omistas ta tulele tetraeedri, õhule oktaeedri 8-tahuka ja veele ikosaeedri tahukamaale jäi stabiilseim hulktahukas — kuup.

  • | Tartu Ülikool
  • Tagasi ulaosa valutab
  • Loodusfilosoofia ja täppisteaduste elemendid vanades antiikkultuurides Vanade idamaade täppisteaduslik kultuur Sissejuhatus Teadmised ümbritsevast maailmast ja oskused neid rakendada on inimene hankinud karmis olelusvõitluses.
  • Meditsiin Osteokondroos Folk Oiguskaitsevahendite ravi
  • Suurete liigeste valu

Maailmale tervikuna vastas Platonil dodekaeeder tahukasmis moodustub korrapärastest viisnurkadest — pentagoonidest. Sellist vastandamist pidas ta kõige tõepärasemaks.

Platoni arutlused kolme liiki ürgelementide vastastikustest muundumistest on hästi tõlgitavad tänapäevasesse faasisiirete keelde. Platoni loodusfilosoofia on huvitav mõttekonstruktsioon, mis ei leidnud poolehoidu ei tema kaasaegsete ega hilisemate mõtlejate seas.

Aristoteles, tema metafüüsika ja loogika Aristoteles Stageira Makedoonias — Chalkis Euboia saarel oli antiikaja tähtsaim mõtleja, aastast e. Aastal kutsuti ta Makedoonia õukonda Aleksander Suure õpetajaks. Lütseum oli teadusliku uurimisinstituudi algvorm. Selles puudus Platoni Akadeemiale omane range kord. Muutunud oli ka töö suund.

Venia ja uhine ravi

Platonit võlus meeltega tabamatute ideede maailm, seetõttu pühenduti akadeemias eelkõige matemaatikale ning spekulatiivsele ja poliitilisele filosoofiale. Aristotelest juhtis empiiriliste teadmiste janu, oma õpilaste abiga üritas ta koguda informatsiooni peaaegu kõigilt antiikteaduste aladelt. Oma arvukates töödes summeeris ja süstematiseeris Aristoteles tolle aja teadmised, tehes need selliselt kättesaadavaks teistele uurijatele.

Tema töödest on vaid osa meie päevini säilinud. Hävinud on laiemale lugejaskonnale mõeldud teosed. Veel 3. Rooma riigimees Cicero pidas nende stiili väga heaks. Meieni säilinud tekstid on konarlikud, põhiliselt tema õpilaste poolt kogutud ja kompileeritud ning kohati ka nende arusaamade kohaselt mugandatud.

Aristotelese töid jagatakse nelja rühma. Aristotelese metafüüsika põhiidee kasvas välja bioloogiast: kõik maailma asjad paneb liikuma sisemine tung saada suuremaks, kui ta on. Iga asi on ühelt poolt aine hyle ja teiselt poolt vorm morphe.

Algselt eristamatusse ainesse on kätketud igasuguse arengu võimalus dynamiskuid tegelikuks arenemiseks vajab aine kvalitatiivselt kindlat vormi. Vorm toimib igas asjas, on selle lõppeesmärk ja liikumapanev jõud entelecheia. Aine on valdavalt passiivne, ent temast lähtuvad loomulik paratamatus ja juhuslikkus. Igasugune areng saab võimalikuks üksnes aine ja vormi ühendumisel ning tuleneb sellest. Kui Platoni ideed, mis on kõigi kehaliste asjade püsivad algkujud, eksisteerivad asjadest eraldi, siis Aristoteles on arvamusel, et Venia ja uhine ravi ei saa eksisteerida ehedalt, ilma aineta, vaid ainult asjades.

Selles on Platoni idee ja Aristotelese vormi peamine erinevus. Iga individuaalne üksikasi on tõeliselt olev, kuigi ta asub pidevas võimalikkusest tegelikkusesse muutumise seisundis. Igasugusel liikumisel, nii kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel muutusel kui ka paiga ja seisundi muutusel, peab olema põhjus.

Kõikvõimalikud põhjused jagas Aristoteles neljaks: materiaalsed, vormilised, efektiivsed ehk toimivad ja lõppeesmärgist määratud. Rheoentsefalograafia ja klambriga distaalse elektromanomeetria pidevat registreerimist.

Valesti vahelduvate teetalainete ilmumine EEG-le või kõigi registreeritud potentsiaalide pinge langus on märk aju isheemia eest kaitsmise lisameetmete võtmiseks. Aju isheemia eest kaitsmiseks on kaks põhimõtteliselt erinevat viisi: 1 aju verevarustuse säilitamine, kasutades S. Sel eesmärgil kasutatakse kraniotserebraalset hüpotermiat vt Kunstlik hüpotermiakasutades aparaati Cold-2f. Nad alustavad seda kohe pärast esilekutsumist, alandades temperatuuri välises kuulmislihas 30—31 ° -ni, mis vastab aju temperatuurile 28—29 °.

Termoregulatsiooni blokeerimiseks ja vasokonstriktsiooni leevendamiseks manustatakse droperidooli lisaks täielikule kureerimisele annuses 2,0 mg. Arteriaalse rekonstrueerimise etapis võetakse meetmeid ka aju verevarustuse ja hapnikuvarustuse parandamiseks mõõduka hüperkapnia ja hüpertensiooni tõttu, mis saadakse pCO suurendamisel2 ja anesteesia sügavuse vähendamine.

Sel perioodil juhitakse tähelepanu võimaliku metaboolse atsidoosi korrigeerimisele vtmis on tingitud kehatemperatuuri tõusust tingitud kudede hapniku tarbimisest.

Aktiivne soojenemine toimub järk-järgult kuni 36 °. Patsiendi edasine soojenemine normaaltemperatuurini toimub intensiivravi osakonnas. Sel perioodil viiakse läbi suprastini ja droperidooli sisseviimisega hüpertermilise sündroomi vt. Ja Venia ja uhine ravi hüpertensiooni profülaktika. Rekonstrueerivate operatsioonide ajal tehakse arteriotoomia pärast arteri kinnistamist atraumaatiliste klambritega, mis on proksimaalselt ja distaalselt patoloogiliselt muutunud ala suhtes.

Arteriotoomia S. Arteri sektsiooni suurus sõltub intravaskulaarse sekkumise eeldatavast mahust. Kõige sagedamini kirurgiline sekkumine S. Kõige sagedamini viiakse selle patoloogiaga läbi intratrombektoomia - trombendarteriektoomia vt Ateroskleroos, oklusiivsete kahjustuste kirurgiline ravi, Thrombektoomia. Ahenemiskohas viiakse läbi pikisuunaline arteriotoomia ja aterosklerootiline naast eemaldatakse koos veresoonte muudetud sisemise voodriga.

Samal Hourney spin esoterica omistavad nad suurt tähtsust laeva koorunud sisemise membraani mähkimise vältimisele haava distaalses otsas. Sel eesmärgil kinnitatakse see pärast sisemise kesta ristumist ristisuunas õmblustega laeva seina ülejäänud kihtide külge.

Kui S. Muul juhul, eesmärgiga vältida kitsendamist, S. Juhtudel, kui lupjumisega ateroskleroos viib arteriseina täieliku hävimiseni, on eelistatav teostada stenootilise piirkonna resektsioon koos laeva eemaldatud osa järgneva autovenoosse proteesimisega, sest sünteetiliste veresoonte proteeside kasutamisel on mitmesugused komplikatsioonid palju tavalisemad proteeside tromboos, supulatsioon ja sellele järgnev arroos verejooks ja nn proteesist välja ajamine.

Plastmaterjalina kasutatakse tavaliselt jala suure saphenoosse Venia ja uhine ravi sektsiooni. Mittespetsiifilise arteriidi korral S. Šundi edukaks operatsiooniks paigaldatakse arteri proksimaalne anastomoos ja autoloogsed veenid patoolist puutumata kohas.

Autovenia difaalne anastomoos S. Kui rekonstrueerimiseks S. Sellistel juhtudel on vaja piirduda tagatise ringlust parandava sekkumisega, - trombeeritud kustutatud sisemise S. Mõnel juhul on soovitatav teha ka gangliektoomia vt.

Viimastel aastatel on teatatud S. Ekstrakraniaalsete osakondade doseeritud sisemise dilatatsiooni meetodi kasutamisest. Selle meetodi peamine eelis on võime vältida kirurgilist sekkumist kõrge operatsiooniriskiga patsientide puhul kõrge vanus, raskete kaasuvate haiguste esinemine. Kõige sagedasemad komplikatsioonid, mis tekivad S. Arteriaalne hüpotensioon.

Südamepuudulikkuse ravi vt viiakse läbi südameglükosiidide, diureetikumide, väikeste nitroglütseriini annustega, mõnikord kombinatsioonis isadriini isoproterenool või dopamiiniga, vastavalt näidustustele kasutatakse kunstlikku hingamist vt Kunstlik hingamineväljahingamise lõpus positiivse rõhuga. Kõige tõsisem komplikatsioon on nevroli ilmumine või süvenemine operatsioonijärgsel perioodil. Korduv operatsioon tromboosi või emboolia korral põhjustab sageli neurovoli täielikku taandumist.

Hüperbaarilise hapnikuga varustamise tõttu saadi julgustavaid tulemusi vt. Bibliograafia: Walker F. Inimeste elundite areng pärast sündi, M. Kaasaegne anesteesia ja hüpotermia kaasasündinud südamehaiguste kirurgias, M. Anastomoosid ja ümmarguse vereringe viisid inimesel, L. Brachiocephalic pagasiruumi oklusiivsete kahjustuste operatsioon, Vestn.

Inimeste ühise unearteri innervatsiooni areng, raamat: probleemid. Goluba, sajand Spin haiget koikjal, lk. Aordi kaare harude kirurgia, M. Aordi ja selle harude haigused, M. Karotiidne refleksogeenne tsoon, L. Rich N. Rutiinne operatiivne arteriograafia unearteri endarterektoomia ajal, Surgery, v.

Venia ja uhine ravi

Inimese anatoomia õpik, lk. Neuroloogiliste kahjustuste ennetamine avatud südameoperatsiooni ajal, Thorax, v. Karp C. Tavalise unearteri arteriosklerootilise oklusiooni kirurgiline ravi, J. Innominaalsete, unearteri, subklaviaalsete ja lülisambaarterite oklusiivse haiguse kirurgilised kaalutlused, Ann. Lehrbuch der topogra-phischen Anatomie, B. Anatoomia atlas, lk. Kumpe D. Perkutaanse transluminaalse angioplastika tehnika Griintzigi kuuliga, Amer.

Kaheksa nädalat kestva koroonaviiruse levimuse jälgimise uuringu käigus intervjueeritakse ja kutsutakse testimisele iga nädal eestimaalast. Seireuuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor Ruth Kalda sõnas, et praeguse epideemia tingimustes on tervisepoliitilisteks otsusteks vajalikud usaldatavad levimusandmed.

Välise unearteri kirurgilise rekonstrueerimise kohta Amer. Ekstrakraniaalse unearteri aneurüsmid, ibid.

Samaaegse unearteri ja pärgarteri oklusiivse ateroskleroosi ravi, kvartal. Lamis R. Sisemise unearteri hemodünaamiline hindamine ja kirurgiline korrigeerimine, Surgery, v. Spetsiaalsed ultraheli meetodid süsteemse arteriaalse haiguse hindamiseks ja kuvamiseks, Brit.

Knyazev; H. Krylova en. Seleznev anesteesia. Sisemine unearter Sise-unearter arteria carotis interna - hariliku unearteri haru, tõuseb kolju aluseni ja siseneb selle õõnsusse uneava kanali kaudu.

Verevarustus ajule, peaaju poolkeradele eesmised ja parietaalsed lobesid, osa ajalisest lohust, saarekesestbasaaltuumadest ja talamusest, kapslitest, hüpofüüsi, silmamuna ja orbitaalide sisust, silmalaugudest, pisarakotist, otsmiku ja ninajuure pehmete kudede, limaskestaga ninaõõnes osaliselt.

Arteris eraldatakse emakakaela- kivi- kavernoos- ja ajuosad. Sisemise unearteri harude klassifikatsioon I. Emakakaela osa unearteri kanali algusest kuni välisavamiseni : ei anna harusid; II. Kivine osa kogu uneava kanal : Unearterid arteriae caroticotympanicae ; Alumine hüpofüüsi arter arteria hypophysialis inferior ; IV. Ajuosa kohast, kust silmaarter väljub, hargnema peaaju eesmisse ja keskmisesse arterisse : Hüpofüüsi ülaosa arter arteria hypophysialis inferior ; Silmaarter arteria ophtalmica ; Tagasi ühendav arter arteria communans posterior ; Eesmine villane arter arteria chorioidea anterior ; Ajuarter eesmine osa arteria cerebri anterior ; Peaajuarter arteria cerebri media.

Venia ja uhine ravi

Karotiidarterid arteriae caroticotympanicae - sisemise unearteri kivise osa oksad, mis varustavad osaliselt tüümiani õõnsuse limaskesta. Alumine hüpofüüsi arter arteria hypophysialis inferior - sisemise unearteri kavernoosse osa haru, varustab hüpofüüsi tagumist osa. Ülemine hüpofüüsi arter arteria hypophysialis superior on sisemise unearteri peaajuosa haru.

Verevarustus hüpofüüsi ja osa hüpotalamusest. Silmaarter Venia ja uhine ravi ophtalmica on sisemise unearteri peaajuharu.

See annab harusid: võrkkesta tsentraalne arter, lühikesed ja pikad tagumised tsiliaararterid, konjunktiivi eesmised ja tagumised arterid, dorsaalsed ninaarterid, episkleraalsed arterid, eesmised ja tagumised ethmoidsed arterid, piimaarter, ilmalikud kaared, supraorbitaalne arter, supraclavikulaarne arter.

Verevarustus silmamuna, silmalihastele, piimanäärmele, pisarakoele, silmalaugudele, silmaümbruse näolihastele, nina otsaesisele, juurele ja tagaosale, ethmoid labürindi tagumiste rakkude limaskestale, nina vaheseina ülemisele ja tagumisele osale.

Tagumine ühendav arter arteria communans posterior on arteriaalne anastomoos vastava külje sisemise unearteri ja tagumise peaajuarteri vahel. Osaleb suure aju arteriaalse ringi moodustamisel. Arter varustab peaaju eesmist kolmandikku, halli tuberkulli, hüpofüüsi, visuaalset risti, subtalamaalset tuuma, sisemise kapsli tagumise tagumise kolmandiku eesmist osa ja talamuse külgmist tuuma.

Eesmine villiline arter arteria chorioidea anterior - osaleb külgmise ja kolmanda vatsakese veresoonte plexuse Venia ja uhine ravi. Verevarustus külgmise väntvõlli, kaudaattuuma saba, osaliselt läätsekujulise tuuma, osa sisemisest kapslist, hipokampuse piirkonda.

Ajuarter eesmine osa arteria cerebri anterior on üks kahest sisemise unearteri terminaalsest harust. See ümbritseb eesmist corpus callosumit ja läheb sellest kõrgemale tagasi, varustades suure osa peaaju poolkerade mediaalsest pinnast.

Arteris eristatakse eelkommunikatsiooni ja postkommunikatsiooni osi, mida eraldab eesmine ühendav arter. Anteromediaalsed tsentraalarterid, lühikesed ja pikad kesk arterid väljuvad esimesest osast, mediaalsest frontaal-basaalarterist, corpus callosum arterist, Oendusprotsess uhistehaigustega arterist, prekliinilisest arterist ja parietaal-kuklaluust.

Verevarustus frontaal- ja parietaalsabade mediaalse pinna ajukoores, corpus callosum põlves ja pagasiruumis, eesmises ja keskmises gürusis, poolkera alumise osa osas, haistmiskolvis ja -traktis, läbipaistvas vaheseinas, kaare sammastes, eesmise komisjoni osades, kaudaadi tuuma pea ees, kest, eesmine osa Artroosi liigestetaimed kapsli jalad.

Aju keskmine arter arteria cerebri media on sisemise unearteri külgmine otsharu. See läbib külgsoones ja varustab suurema osa peaaju poolkera ülemisest külgpinnast verega. See annab anterolateraalseid keskseid artereid, saarekeste artereid, külgmist frontaal-basaalarterit, ajalisi eesmisi, keskmisi ja tagumisi artereid, kesk- pre- ja posttsentriaalsete soonte artereid, parietaalsete arterite eesmist ja tagumist arterit ning konformatsiooninurka.