Koolid peaksid vastutama koolitoitude kvaliteedi- ja toiteväärtuse kontrolli eest, keelates suure rasva-, soola- või suhkrusisaldusega toodete müügi kohvikutes või müügiautomaatides. Seoses vaatlustoiminguga soovin teie tähelepanu juhtida Maailma Terviseorganisatsiooni olulisele rollile. Daamid ja härrad, kui see eelnõu tekst mulle usaldati, küsisin endalt, millise eesmärgi peaksin endale raportöörina seadma, kui jätkan sellist tüüpi uuringu arendamist. Lisaks on kohapeal ka Verner Luke maaligalerii kaunite loodus- ja meremaalidega,mida saab ka kaasa osta. Peame mõistma, et riski alla ei kuulu ainult haige ema, keegi, kes ei pruugi sageli korralikke toitumisharjumusi jälgida, vaid see hõlmab ka vastutustundlikkust, mida on vaja tulevase rahvastiku tervislikuks arenguks. Teised dokumenti iseloomustavad positiivsed jooned on rinnaga toitmise edendamine, koolieinete kvaliteedi parandamise meetmed, puuviljadega varustamine ning suures koguses rasva, soola ja suhkrut sisaldavate toitude ja jookide müügi keeld kooli territooriumil.

Małgorzata Handzlik, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja. Rasvumine ja ülekaalulisus on tänapäeva ühiskonna väljakutsed. Need põhjustavad mitmeid kroonilisi seisundeid, nagu vereringehaigused, hüpertoonia, II tüüpi diabeet, rabandused ja teatud tüüpi vähk.

Rasvumise ja ülekaalulisuse vastu võitlemine peaks olema üks liidu tervisehoiupoliitika prioriteetidest. Tuleks kaasata võimalikult palju partnereid. Ma pean siinkohas silmas kohalikke asutusi, liikmesriike, Euroopa Komisjoni ning ka tööstusharu esindajaid. Samas ei peaks me kahe silma vahele jätma tarbijaid, kes teevad ise toiduvalikuid.

Harivad Sappi liigeste hindade eest ning füüsilise aktiivsuse propageerimine tunduvad koos olevat parim lahendus. Tarbijatele oleks siis kättesaadav selge ja arusaadav teave, mille põhjal nad saaksid teha arukaid toiduvalikuid. Samas ma ei usu, et ainult kitsenduste kehtestamisega toidu tootjatele väheneks ülekaaluliste isikute arv. Pean silmas näiteks reklaami. Sooviksin tähelepanu juhtida ka antud arutelu teisele mingil määral kõrvale jäetud aspektile: vastav koolitus tervishoiuteenuse spetsialistidele, eriti rõhuasetusega diabeetikute eest hoolitsemisele ja diabeedi ravimisele.

Sellised koolitused on mingil määral soiku jäänud, eriti uutes liikmesriikides. Czesław Adam Siekierski, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja. Ma oleksin nagu ise selle dokumendi koostanud. Toetan valge raamatu meetmeid.

See viitab tervislikuma eluviisi omaksvõtmisele ning igasugusele füüsilisele aktiivsusele kui kõige tulemuslikumatele ravimeetoditele. Valges raamatus on ka ennetavad meetmed kaugeleulatuvate soovitustena toidutootjatele, tarbijatele, restoraniomanikele, toidu müügikohtadele ja reklaamitööstusele.

Samuti räägitakse teabekampaaniatest. Koostöö erinevate poliitikavaldkondade, juhtimistasandite ning avaliku sektoriga on nende meetmete tulemusliku rakendamise seisukohast oluline.

Peame probleemile koos vastu astuma. Eraldi rõhuasetus peab olema Susteemne artroosi ravi tegevuste rakendamisel, mille eesmärk on laste rasvumise ennetamine.

Täiskasvanu kohustuseks on õpetada lastele mõistlikke toitumisharjumusi.

Samas on tihti olukord selline, et meie täiskasvanutena ei ole täilikult teadlikud sellest, mida soovitada ja mida mitte. Sestap on nii oluline organiseerida vanematele suunatud teabekampaaniaid, et nad suudaksid pakkuda oma järeltulijatele tasakaalustatud toitumise võimalust.

Tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse põhimõtteid propageerivaid programme tuleks suunata ka lastele ja noortele. Laiaulatuslik rasvumine eksisteerib tõesti.

Samas on tõsi ka see, et eksisteerib tugev kinnismõte, tung ja tõepoolest ka vajadus olla kõhn. Kui proovida alandada kaalu valel viisil, võib see osutuda ohtlikuks. Seega võib öelda, et nii nagu on oluline teavitada noori maailma asjadest targalt, tuleb noori harida ka mõistlikust toitumisest, mis on teadmistenälja tulemuseks. Sellist tüüpi nälg on väga soovitatav. Tuleks teha kõikvõimalikke jõupingutusi, et rakendada üleeuroopaline programm, mida tuntakse kui koolidele puuvilja jagamise kava.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku eraldada pelgalt 90 miljonit eurot selle programmi jaoks. Minu arvates tuleks seda summat suurendada mitmekordselt, et kõik koolide müügiautomaadid, Sappi liigeste hindade eest on täidetud krõpsude, šokolaaditahvlite ja karastusjookidega, saaks asendada teistega, mis müüvad värskeid puu- ja juurvilju ning piimatooteid.

Peaksime alati meeles pidama, et meie laste toitumine määrab nende tervise hilisemas elus. Anna Záborská, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamuse koostaja. Mul pole palju aega ja seega räägin ainult mõnest teemast. Nagu alati, pooldan ennetamist ning ennetamist lapsepõlves. Ennetamine on lähedalt seotud vanemliku vastutuse propageerimisega. Parim viis laste rasvumise ennetamiseks on mitte kasutada televiisorit, videomänge ja Internetti lapsehoidmisteenustena.

Loominguliste tegevusteta ei saa lapsed ja täiskasvanud piisavalt kehalist liikumist. Lapsed peavad saama teadlikuks korralikest toitumistavadest toidu kvaliteedi ja kvantiteedi ning lauakatmistavade osas. Oluline on propageerida perekondlikke einestamisi, kus vanemad ning lapsed söövad koos. Pole olemas midagi paremat, kui võimalus einestada perekonnana koos vähemalt ühel korral päevas. Selle realiseerimiseks on oluline kaasa aidata tööelu tasakaalu kehtestamisele.

Lastele söögitegemise õpetamine on veel üks hea viis rasvumise ennetamiseks. Lastele meeldib söögitegemisel abiks olla ning selle julgustamine võib olla hea idee.

Või isegi Euroopa Liidu siseselt? On vähemalt kaks põhjust. Me kõik peame selle eest maksma. Teiseks, erinevad ELi riigid võitlevad probleemiga erineval moel ning meil on palju üksteiselt õppida.

Salv jala liigeste raviks

Seetõttu õnnitlen komisjoni nende valge raamatu puhul, mis antud arutelu käivitas, ning soovin lihtsalt esile tõsta mõnda võtmeteemat. Üldjoontes toetame komisjoni ettepanekut toitude sildistamise osas, kuid leidsime, et antud raportit kasutades oleks sobimatu enne üksikasjalikke arutelusid midagi korda saata, sest need on antud spetsiifilise probleemi korral vajalikud. Andmetest on ka näha, et rasvumise probleem seisneb palju rohkem inimeste kehalise liikumise määras ja mitte nii palju söödava toidu koguses.

See tähendab ka kalorite kulutamist, mitte ainult kalorite omandamist. Seega oleks täiesti vale süüdistada toidu- ja joogitööstust probleemi põhjustamises või isegi ebaõnnestumises pakkuda küllaldaselt head lahendust.

Artriit Kuidas eemaldada Sustavat poletiku

Reaalsus on tegelikult palju keerulisem. Vajame rohkem kehalist liikumist toetavaid kogukondi, kes rajavad rohkem jalgrattateid, paremaid linnaplaneeringuid, rohkem ühistranspordi propageerimist, rohkem parke ja spordirajatisi, rohkem mänguväljakuid koolidesse ning jah, ka paremat haridust. Peame mitmeid oma elu aspekte muutma. Seetõttu õnnitlen raportööri tema laiaulatusliku raporti ning raske ülesande täitmise puhul, mille ta võttis üle oma eelkäijalt ning asus tegelema nii paljude variraportööridega, kellel oli palju omi ideid.

Eriti tänan teda selle eest, et ta oli nõus vastu võtma mõned minu ettepanekud, sealhulgas need, mis käsitlevad väärtoitumist, eriti haiglates ning eakate hooldekodudes.

Väga oluline on, et hoolitseksime oma ühiskonna kõige väetimate eest. Mõned inimesed on ise oma nõrkuste põhjustajad ning kui ma tohin lõpetada kokkuvõtva üldistusega, siis üks tänapäeva ühiskonna probleeme on isikliku vastutuse puudumine; usk, et iga ebaõnnestumine on kellegi teise probleem ning keegi teine lahendab selle.

Regulatsioonide kasv muudab sellise suhtumise elujõulisemaks. Vastus peitub suuremas eneseregulatsioonis ja enesedistsipliinis. Peame julgustama suuremat isiklikku vastutuse võtmist ning sedamoodi areneme ühiskonnana rohkem.

Muudatusettepanekuid oli ning tänan raportööri selle eest, et ta üritas selles kõiges mingisugust selgust luua. Loodan, et põhisõnum ei lähe raporti mahukuse tõttu kaduma. Meie, sotsialistide fraktsiooni jaoks on põhisõnum see, ning siin on mitmeid väga positiivseid tähelepanekuid, et me vajame head toidusildistamise määrust, ning me soovime, et pakendite esikülgede sildistamine, kus võimaluse korral kasutatakse värvkoode, kerkiks teemana üles edasiste arutelude jooksul.

Teame, et komisjon tegeleb sellega ning seda tahame ka meie.

Kasi kasi vasak kasi

Meil on hea meel selle üle, et nüüd on tekkinud parlamendiülene toetus tehislike transrasvhapete keelustamiseks. Esimest korda pöörasin sellele tähelepanu kaks aastat tagasi ning siis parlamendi toetus puudus, komisjon Sappi liigeste hindade eest Taanit kohtusse andmas ning mitte midagi ei toimunud. Praeguseks oleme koostanud kirjaliku deklaratsiooni ning oleme saavutanud üksmeele ning loodan, et komisjon teeb midagi sarnast.

Volinik, rääkisite toodete uuendamisest. Ma arvan, et see on ülioluline. Philip Bushill-Matthews räägib tõtt, et loomulikult on inimesed osaliselt vastutavad, kuid tootjatel on vastutus oma toodete valmistamise osas.

Mitmed neist teevad nüüd suuri jõupingutusi soola, rasva ja suhkru vähendamise nimel. Tihti on need ained toitudesse peidetud. Ketšupi või jogurti ostmisel pole tarbijal kohe selge, et need sisaldavad palju suhkrut.

Tegelikult saab sildistamissüsteemi abil peita tootes sisalduvaid aineid, näiteks jogurtid sildistatakse väherasvasteks, kuid neis on suhkru osakaal väga suur. Me ei usu, et eneseregulatsioon on vastus kõigele. Arvame, et regulatsiooni peaks teatud ulatuses olema ning eriti seoses lastega. Jah, täiskasvanud suudavad otsuseid vastu võtta, kuid lapsi tuleb seadusega kaitsta ning seetõttu soovime, et teostataks sõltumatut järelevalvet tööstusharu mis tahes vabatahtlike kokkulepete osas.

Teame, et Sappi liigeste hindade eest esimesi samme selles suunas. Lõpuks on see ka oluline teema kogu Euroopa jaoks. Maksumaksjale läheb see palju maksma, kui me ei hakka selle vastu võitlema, ja praegu vajame konkreetseid ettepanekuid komisjonilt, mitte probleemide kohta, mis kuuluvad riiklikesse vastutusaladesse, vaid nendes valdkondades, mille eest vastutab EL. Vajame selget poliitikat, mis aitab riigi valitsustel rasvumist vähendada. Igal aastal lisandub rohkem kui noort nende inimeste pikka nimekirja, kellele saavad osaks teadmised dieedi tagasilanguse efekti kohta.

Ewa Tomaszewska, fraktsiooni UEN nimel.

Kolm miljon last on rasvunud ja 22 miljonit ülekaalus. Rasvumise tõttu on luustruktuuril suur koormus ning sellega kaasnevad negatiivsed tagajärjed. Rasvumine põhjustab ka ainevahetuse häireid ning sellega kaasneb kalduvus diabeedi, veresoonkonnahaiguste, hüpertoonia ning kõrge kolesteroolitaseme tekkeks.

Probleemi allikaks on osaliselt vale toitumine ja osaliselt väheliikuv eluviis, millega ei kaasne mingisugust füüsilist pingutust. Meie ühiskonna teatud tunnusjooned, eriti stress, on samuti osalised.

Alessandro Foglietta, raportöör. Järgmiseks tänan oma personali, kes on mind entusiastlikult ja kohusetundlikult toetanud, et jätkaksin ilmingu edasist uurimist ja analüüsi. Samuti tänan ka variraportööre, kelle pühendumus aitas kaheldamatult kaasa teksti kinnitamisele keskkonna komisjonis, kui mitme partei vahel valitses peaaegu üksmeel.

Probleemi sotsiaalne dimensioon vajab otsustavat tegutsemist, eriti mis puudutab laste kaitsmist. Lapsed söövad tasakaalustatud einete asemel liiga palju magusat ning veedavad terveid päevi televiisori või arvuti ees. Seda seetõttu, et täiskasvanud ei suuda laste eluviisi õigesti suunata ning anda oma käitumisega eeskuju.

Valge raamat toitumise kohta on kasulik dokument rasvumise ohjeldamise seisukohast, eriti laste seas. Tervislike toodete valimist tuleks lihtsustada propageerimise ja teavitamispoliitikaga, mis keskendub lastele, kuid eelkõige nende vanematele.

Eriti suur toetus meie poolt on koolidele puuvilja jagamise plaanil. Täna arutleme ülekaalulisuse ja rasvumise üle ning arvan, et on oluline, nagu mitmed on juba maininud, mitte rääkida liiga palju dieedist ja kulutamisest, vaid peamiselt tervisliku toitumise vajalikkusest. Mõned kuud tagasi sain väga suure ehmatuse osaliseks, kui minu tütar, eriti sale tütar, tuli koju ning ei tahtnud süüa teist viilu leiba, sest ta kartis paksuks minna.

Pohjus ja lihased Pohjus ja ravi

Koolis oli ta palju kuulnud selle kohta, kuidas ennekõike ei tohi olla paks, kuid tal ei olnud piisavalt teavet, kuidas tervislikult toituda ning milline on normaalne toidukogus. Kaheksa-aastane laps ei saa tegelikult aru, millal ollakse liiga paks. Seetõttu on väga oluline rääkida peamiselt tervislikust toitumisest ning mitte sellest, kas isik on liiga paks.

Tegelikult on põhiliselt vanemate ülesanne selgitada lastele, mis on tervislik ja mida tähendab tasakaalustatud toidukoguse söömine, ning koolide kohustus on sellise teabe edasiandmine ning eeskujuks olemine. Vanemad ise peavad rohkem toiteväärtuse ning toodete rasvasisalduse kohta teavet omandama ja seega nõustun sellega, mida enne sildistamise kohta mainiti. Seetõttu peaksime sildistamise seadustes selle teema üle vaatama.

Muna valgu ravi

Arvan ka, et on hea mõte arutleda palju spordi üle ning rääkida asjaolust, et lastel peab olema võimalus rõõmsalt väljas mängida. Seetõttu peaksime igal juhul esitama soovituse, et asulaplaneerimisel pöörataks rohkem tähelepanu laste suurema tegutsemisvabaduse soovidele. Veebilehte on juba täiendatud. Nüüd on seal ka taimetoitlaste road, mida eelnevalt eriti ei olnud, kuid peaaegu kõikides retseptides kasutatakse liha.

Olgem ausad selle koha pealt, et loomsed valgud on olulised ülekaalulisuse põhjustajad. Kui loomade heaolu välja arvata, siis ei tohiks Euroopa Komisjon selgesõnaliselt liha tarbimist propageerida. Tahan lõpetuseks öelda paar sõna ka käibemaksu kohta. Pr Ries mainis just, et ta on meie esitatud paranduse 6 vastu, sest ta soovib inimesi premeerida, mitte karistada. Seetõttu ei soovi ta rasvamaksu või kõrgemaid makse ebatervislikele või imporditud toodetele, vaid madalamaid makse tervislikele toodetele.

Nõustun sellega täielikult, kuid praegu tundub, et ka näiteks Hollandis kuuluvad kõik toiduained alumisse kategooriasse. Krõpsud, pulgakommid ning muu sarnane on praegu maksustatud Sappi liigeste hindade eest käibemaksuga, kuid kindlasti ei saa kavatuseks olla sisse viia selline spetsiaalne erand ebatervislikele toodetele.

Seetõttu ei ole küsimus karistamises, vaid selles, et ebatervislikele toodetele ei tohiks laieneda hüvitised madalama käibemaksumäära näol. Märkimisväärne osa liikmesriikide tervishoiueelarvest eraldatakse ülekaalust tingitud probleemidega võitlemiseks.

Radioloogiliste uuringute hinnakiri

Veelgi enam, ülekaalulisuse probleem peegeldab sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust. Väikese sissetulekuga inimesed on kõige suuremas mõjuväljas, sest nad tarbivad rohkem suhkrut ja küllastunud rasvu. Lõpetamiseks klikka kinnita ost ja siis tuleb arve Su meilile.

Peale makset saadame kauba teele-2 tööpäeva jooksul! Arve tuleb meilile! Kui ostad ühekordselt ei pea registreerima end kodulehel! Kui ei saa hakkama-siis kirjuta Sappi liigeste hindade eest soovid meilile ravimtaimed hot. Telli maitseainete alt! Kuluvad ära nii peolauale kui kingikotti! Võtame vastu ka kingituste tellimusi firmadlt ja eraisikutelt.

Vali tooted välja teede,salvide või maitseainete alt ja vajuta paremal ostukorvi all maksmaTäida väljad ja arve tuleb meilile. Rakvere ja Haljala tellijatele võime kauba al 10 eur ka ise kohale tuua. Saada sõnum ravimtaimed hot. Aitab ka pampoonide ja vistrike,löövete ja muude nahahädade korral,puugihammustuse ,hemmorroidide korral jne.

Sobib ka lemmiloomale käpa ja muude haavade raviks! Traumade ,Venituste ja põrutuste korral on hea Varemerohusalv. Vali toodete alt ja lisa ostukorvi ,ja saada ka e-mailile ravimtaimed hot. Saadan ravimtaimede retseptid ja toitumissoovitused.

Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent.

You also have the option to opt-out of these cookies.