Regivärsi keelest ja poeetikast. Niisugune olukord tekib kui vanemad ei märka lapse tundeid, ega tunnusta tema iseolemist. Psühhoanalüüsi koduseid juuri Eesti folkloorist otsides.

Artroosi mazi ravi jaoks

Meelesõõlamise [1] kodused juured ehk lood eesti suulise pärimuse varasalvest. Eesti psühhoanalüüs [2] on rajatud võõrkeelsele alusele, kuna eesti meelesõõlajad ehk psühhoanalüütikud on omandanud oma teadmised, oskused ja kogemused inglise keeles.

Kas võõras keel vajutab pitseri meelesõõlaja loovale mõtlemisele ja kliinilisele tööle, kuna võõra keele sõnad ja sõnade tähendused, ei pruugi kõlada kokku eesti keele ja meelega? Kas võõra kultuuri teadvusetu või teadlik omaksvõtmine, võib kaasa tuua meele vabatahtliku kolonisatsiooni, [4] iseseisva mõtlemise kadumise ning meelesõõlaja võõrandumise iseendast? Psühhoanalüüsi koduseid juuri Eesti folkloorist otsides.

Tinktuur liigesevalu vastu

Soome-ugri rahvaste meeleilm on lähedasem oma ürgsetele juurtele, kui ülesharitud eurooplase meel. Eesti meeleilmale lisavad valusat värvingut juurde, veel rohked mineviku haavavad sündmused ja teoorjus. Jakob Hurtlk. Sest lahtisaamine on raske ja tarvitab aega. Mineviku haavad koos tänase üleilmastumisega ähvardavad meelesõõlajat oma näo või inimlikkuse kaotusega.

Maikuu parimateks tunnistati Hurt ja Ratnikov - psytrance.ee - Jalgpall luubi all!

Mis juhtub iseendast võõrandunud inimestega, seda kirjeldab Hurtlk. Nad käivad võõrast viisi eloteed ja ei näe nähes, ei kuule kuuldes, mis Eestimaal sünnib. Nad on elusalt surnud, see on minu ja muide lühikene tunnistus.

Üheks psühhoanalüüsi eestistamise ehk koduste juurte allikaks sobib eestikeelne folkloristide ehk rahvaluuleteadlaste [6] poolt kogutud suuline pärimus. Eelmiste põlvkondade lood ja laulud, uskumused ja kombed, mis jutustavad eesti inimesesse meeleilmast, tundeelust ja mõtlemisest, võivad meelesõõlajaid juhatada tagasi unustatud meele kodusele allikale.

Ning lõpuks muude laenudena on H. Sõnavara päritolu. Põlis- laen- ja tehissõnad Teisest keelest vahetult, ilma kolmanda keele abita laenatud keelendid on otselaenud.

Möödunu elustumine mahlaka eesti keele ning murdekeelte kaudu, võib hinge sisse puhuda meelesõõlaja meeles leiduvale ürgpärivuslikule ilmaruumile. Eelpool mainitud võimaluste uurimiseks, heidan pilgu rahvaluuleteadlaste põllule, maad kuulates, mil moel võib eesti rahva suuline pärimus aidata kaasa psühhoanalüüsi eestistamisele.

Rikkuse ja rikkaks saamise kultuurist

Kui psühhoanalüüsi algusaegadel piisas analüüsitava raviks, meele sügavustes peituva teadvusetu ainese teadvustamisest, siis tänasel päeval kohtub meelesõõlaja peamiselt segaduses olevate inimestega, kes olles Hurt rikkunud polve kohanenud ümbritseva maailmaga, ei ole siiski rahul ei iseenda ega oma eluga. Paljudel inimestel on kahjustunud võimed tajuda tegelikkust, siduda suhteid kokku ning mõelda oma tunnetest.

Greenberg,lk. Segaduses ei ole tänapäeval mitte ainult sõõlatav vaid ka Hurt rikkunud polve, kes on õppinud erialast tööd võõras keeles. Koduses eesti kultuuris töötamiseks on vaja, et meelesõõlaja kasiks iseenda meeleilma võõrast sobimatust ainestikust, et esivanemate ununenud tarkus saaks olla abiks erialases töötegemises. Võõrkeelse ainestiku kõlbmatu osa kasvab välja kultuurierinevustest, mis siginevad varases eas ema ja lapse vahelise suhtlemises lapse meelde.

Viis kuidas sugrilase [7] ema ilmutab tundeid lapse meelde erineb näiteks oluliselt igermaani [8] ema omast. Folklorist ja etnoloog Uku Masinglk. Ta ei usu ega pea endastmõistetavaks, et tema muljed eksisteeriksid kogetava sees ja selle karakteristikutena, ei täävita oma tajumisi ja tajusid kätkevaks nähteiks ja esemeis enestes.

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Etnoloog ehk rahvateadlane Art Leete [9]a, lk. Aga ligipääs soome-ugri tarkusele on vastupidine, see avaldub alles hiljem, pärast vahetut kogemust. Metsaneenetsi põhjapõdrakasvataja Juri Vella on arvanud, et see on normaalne, et tegevus ja juhtumised omandavad tähenduse tagantjärele. See on viis kuidas soomeugri põline maailmapilt toimib. Vastandid on sellised teoreetilised järeldused, mis eksisteerivad ainult inimese mõtlemises võimalustena, Picle liigeste ravi ei esine kuskil maailmas ega inimeste hulgas.

Nad on alati antud koos ja pooltena tervikust. Masingu sõnul peitub kultuurierinevus juba keeles endas. Niisugust mõtlemist toetab omalt poolt eesti keele iseäralikkus, kus vastandite ülitäpse defineerimise püüu asemele võib leida sõnu, mis kirjeldavad kahe äärmuse vahele jäävaid erinevaid tundeelamusi. Valdur Mikitalk. Keel on eelkõige tunnetuslik ja loominguline abivahend, seetõttu Hurt rikkunud polve ka eesti keelenägemuses leida aset pisuke paradigma muutus.

Põliskeele peamine rikkus on keele omailm.

Ühe kirjelduse sugri keelerikkuse mõjust enesetunnetusele toob filoloog Kristiina Rosslk. Mikitalk. Siin on säilinud väga haruldasi keelekooslusi, eesti Hurt rikkunud polve rikkus peitub tema omanäolises keelelises perifeerias.

Soomeugrilise hõimluse aade aitas eestlastel rahvana ellu jääda. Ingliskeelne, saksa keelest tõlgitud ja keskaegse judaismi Kabala juurtega psühhoanalüüs seostab inimese tundeelu küpsuse, oidipaalse heitluse lahendusega. Kui laps teadvustab isa-ema suguelu kui kahassuhte, kuhu kolmas ei kuulu, siis iseenda kui kolmanda osapoole teadvustamine, seoses isa-ema suhtega, loob võimaluse otstarbekohaseks mõtlemiseks.

Meest ja naist on nüüd võimalik näha Hurt rikkunud polve sooliste äärmustena kui vastandeid, milliste olemust on nüüd kolmandal osapoolel ehk Hurt rikkunud polve võimalik eristada ja määratleda.

Igermaanliku psühhoanalüüsi teooria järgi ei jõua sugrilane tänu oma mõtlemise ja keele eripärale mitte kuidagi oidipaalse vastaseisu lahendamiseni. Veel enam — sugrlilane ei näe ka mehe ja naise vahelist vastandumist. Uku Masinglk. Kõik selle ala harivad kapitaalteooriad ja tulukandvad kapitaalteosed tunduvad narrivõitu, olgu nad S. JUNGi ja tema bachofenlikuma [11] koolkonna naine ühtaegu õgiv ema — südametu armukene — võitlev lapseema sümpoosionite saadusi. Arenedes kogub sugrilane suhtes isa ja emaga muljeid, millest saab alguse varasemale toetuv uus tundekogemus.

  • Miks haavavad olgade liigesed
  • Rikkuse ja rikkaks saamise kultuurist - Pärnu Postimees - Tasuline - Pärnu Postimees
  • Maiustuste maiustused ravi taustal

Igermaan seevastu soovib määratleda vanemate tähendust abstraktse mõtlemise abil. Piltlikult öeldes, kui sugrilane läheb metsa avatud südame ja hinge ning oma kogemusega metsast, siis igermaan läheb metsa teadmisega metsast.

Viis õppida maailma tundma läbi iseenda muljete ja tunnete, seob sugrilase varasest east mitte ainult lähedaste inimestega, vaid ka ümbritseva loodusega. Igermaani ja sugri keele ning kultuuri erinevuste rõhutamine, ei tähenda, et eesti meelesõõlamisel ei oleks Lääne-Euroopa linlikust psühhoanalüüsist midagi väärtuslikku võtta. Pigem vastupidi. Euroopa psühhoanalüüsi poolt kogutud oskused, Hurt rikkunud polve ja kogemused võivad olla kasulikud ka sugrilase meeleilma üle mõtlemiseks.

Kuid kasulikkusest üksi ei piisa. Küsimus on Hurt rikkunud polve klassikalise psühhoanalüüsi alust rajavate teooriate sobivuse ja sobimatuse määras meelesõõlajale. Oluline on eristada eesti meelele sobiv lähenemisviis sobimatust. Ja miks mitte leida ka sugri meeleilmale omaseid mõtlemisviise, millised võivad omalt poolt rikastada Euroopa psühhoanalüüsi.

Post TraVematic Arthroosi harja kaed ja selle ravi

Eestistamise olemus on sisuline — igermaanliku psühhoanalüüsi kõlbliku osa leidmine ja selle sobitamine sugri meelesõõlamisega, toetudes meelesõõlajate olemasolevatele teadmistele eesti meeleilmast.

Kuidas ja mil määral võivad igermaanliku psühhoanalüüsi teooriad paika pidada sugri kultuuris?

Eesti keele käsiraamat

Inimesed on ühesuguse olemusega, pärinedes ühistest iidsetest esivanematest, kuid erinevate rahvaste loomus, meeleilm ja hingeelu erinev. Erinevused rahvuse arenemise ajaloos ja kujunemise kultuuris on inimesed omanäoliselt erinevateks küpsetanud. Heidan silma peale kahele igermaani psühhoanalüüsi kahele käsitusviisile, mis seostuva lapse varasema arenguga.

P!nk - Hurts 2B Human (Kat Krazy Remix (Audio)) ft. Khalid

Esiteks, juba varem mainitud oidipaalsest kokkupõrkest. Tuginedes trükis avaldatud regilaulude ainesele, võib tähele panna, et Eestis ei pingesta suguhimu mitte laste ja vanemate, vaid õe ja venna vahelist suhet.

  1. Fanny de Sivers eestluse ideed otsimas.
  2. Artriit kate liigestega eakatel
  3. Väärikas väikeriik Eesti – kas tõesti vaid unistus? - Maaleht
  4. Я иду в этот туннель, - сказал он упрямо, словно призывая Хедрона остановить .
  5. Meelesõõlamise kodused juured. - Psühhoanalüüsi ja Psühhoanalüütilise Teraapia Keskus
  6. Корабль стремглав несся к ним сквозь туннель черноты, за пределами пространства, за пределами времени, и скорость его была слишком громадной, чтобы человеческий разум мог ее Было трудно поверить, что их вышвырнуло из Солнечной системы со стремительностью, которая, если ее не обуздать, скоро пронесет корабль через самое сердце Галактики и выбросит в неимоверно пустынные и темные пространства за ее пределами.

Teine igermaanlik käsitlusviis, mis kaudselt seostub eelmisega, puudutab ema ja lapse varaseid suhteid: kuidas sobib briti psühhoanalüütiku D. Winnicotti arusaam Keskkond emast [15] ehk ligi-lähedane [16] ema, kokku sugri kultuuriga.

Rahvaluuleteadlase Madis Arukase vepsa läänemeresoome metsarahva maailmapildi uuringutest, kasvab meelesõõlaja jaoks välja võimalus mõelda metsa- ning kütikultuuri seostest eestlaste meeleilmaga. Last hoidmisega ümbritsev ema pakub lapsele järk-järgult avarduvat ligidust ja lähedust kasvamiseks ning arenemiseks, olles koduste toimetuste läbi ka osa ümbritsevast loodusest. Loodusest, kuhu liitub hiljem isa nii lähemast põlluharijate- vahepealsest aletamise ja metsakarjatamise ning kaugemast kütikultuurist pärit maa- ja metsaelu tunnuste, kommete ja tavadega.

Meelesõõlamise kodused juured. - Psühhoanalüüsi ja Psühhoanalüütilise Teraapia Keskus

Winnicotti käsitlus linnas elava pere ema-lapse varasest suhtest erineb olemuslikult sugri lapse suhtest emaga, kuna peres elavate inimeste meeleilm ja tegevus on tihedalt seotud lindude ja loomade, ning maa ja loodusega, mitte linnaliku elukorraldusega. Klassikalise psühhoanalüüsi pilgu läbi erinevad eesti ja igermaani peresuhted teineteisest olemuslikult. Järelikult võivad erinevad olla ka inimeste peresuhted ning peresuhetega Hurt rikkunud polve psüühiliste häirete juured.

Küsimus, kas või mil määral Freudi Oidipuse kompleks või Winnicotti käsitlus Keskkond emast, esinevad eesti kultuuris samal moel kui Euroopas, on oluline eelkõige klassikalise psühhoanalüüsi vaatenurgast. Kui klassikalises psühhoanalüüsis moodustas psühhoanalüütik ravivaid tõlgendusi kehtivate teooriate alusel, siis tänapäeval vajatakse teooriaid eelkõige kui mõtlemisviise meeles toimuvate nähtuste üle, mitte kui alusteadmist meeles toimuva mõistmiseks.

Sustav valu vegas

Eestistamise puhul on seetõttu oluline sugriliku mõtlemisviisi ülesleidmine ja eristamine igermaanlikust mõtteviisist, tehes seda sugrlikul kombel — otsides neid kahe mõtteviisi vahelt. Teooriaid sel viisil uurides, võime jõuda lähemale ka sugrilikele Salvestage valu leevendamist suhete ja tunnete üle, mis võiksid sobida eesti inimese meeleilma sõõlamiseks.

Rahvaluuleteadus ja meele kolonisatsioon. Miks vajab siis psühhoanalüüsi eestistamine rahvaluuleteadlaste Hurt rikkunud polve Eesti tärganud kliiniline [17] meelesõõlamine on eostatud ja üles kasvanud inglise lastetoas. Võõra keele mõju vastuvõtmine teadvusetu meele pooltkus teineteisest ei eristu võõras ja oma, võib kaasa tuua teadvusetu meeleosa koloniseerimise, millele võib omakorda järgneda võõra ainese teadvustatud omandamine kui enesekolonisatsioon.

Silvermanlk. Koloniseerimine [18] hävitab isikupärase mõtlemise ruumi, kui meelde tungib võõras arusaamatu ainestik, mis piirab mõttevabadust.

Väärikas väikeriik Eesti – kas tõesti vaid unistus?

Meele koloniseerimine iseenda poolt on ohtlik eesti meelesõõlamise arenemisele, mitte ainult võõra ainestiku omandamise tõttu, vaid eelkõige seetõttu, et kahtlemine uute teadmiste usaldusväärsuses ja sobivuses on kerge kaduma. Enesekolonisatsioon, mida Jakob Hurt tähistab sõnadega vaikiv alistuja, lähtub sageli alaväärsuse [20] tundest ning toob kaasa rahvusliku eneseteadmuse hägustumise [21] ja orjameelsuse.

See aga on ohtlik kogu rahvale. Vaikiva alistuja kohta on Jakob Hurtlk. See Hurt rikkunud polve ka nüüd veel ette tulla sääl, kus vaimu elu lapse kingis käib ja inimestel mõtlemine alles vahendid liigestele parast. Aga mõtleja inimese käest ei või niisugust kombet nõuda.

Sugri meelesõõlajal on vaja säilitada kahtlev meel, loobuda võimuka kõiketeadja või vaikiva alistuja kaitsvast osast, vaadelda ja näha iseennast ning ümbritsevas maailmas toimuvat, sõltumatu ja iseseisvana.

Tõene side iseendaga on see, mis rajab aluse ehedaks suhteks ka teiste inimestega. Oma rahvuse omas meeles ära kaotanud inimesi, kelle rahvuslik Hurt rikkunud polve on juba hägustunud, kirjeldab Hurtlk.

Et lugu pidamine sest, mis Looja temale k o d u n t kaasa kinkinud, kadunud, siis kasvab üks iseäraline rahutu meel ja kaksipidi mõtleja vaim sisse. Midagi oma isamaal ei tee temale rõõmu; mis muile kallis, kosutav, rõõmustav ja tulisele elule äratav, on talle jäle; ta otsib oma Hurt rikkunud polve rõõmu ja see on sagedaste saadana rõõm. Omas kaksiti mõtlemises on ta tõsise elo varanduste hinna meelest lasknud minna ja et inimene ommetigi midagi otsib ja püüab, otsib ja püüab ta üksi mammonat, seda võib Hurt rikkunud polve kättega katsuda, et see üks vara on.

Kõik vaimulisem ja ülem püüdmine ja ihkamine on temal tundmata. Kui igermaani Hurt rikkunud polve kliinilisele tööle mitte märgata, siis võib eesti meelesõõlaja tõlgendada meie kultuuris olevaid loomulikke nähtusi võõrast kultuurist lähtuvalt ning eksitada iseennast omaenese mõttesoosse.

Inglise keele ja igermaani kultuuriruumi poolne surve ei ole seotud ainult meelesõõlaja väljaõppega, ka sõõlatava meel võib olla mõjutatud igermaani mõtteviisist. Ja kui meelesõõlaja topib sõõlatava Prokrustese sängi, kus inimest on vaja kas pikemaks venitada või lühemaks lõigata, siis võib topelt petumäng alata.